Menü

String Methods

4 Aralık 2016 - Genel
String Methods

C# programlama diline ait String Class’ında yer alan String Methods’ı içeren örnek bir uygulama yaptık.

Trim(): Yazılan string ifadeye ait; sağ ve sol tarafta yer alan boşlukları temizler.

Contains(): Yazılan string ifadenin içerisinde, contains içerisine vermiş olduğunuz ifadeyi içerip içermediğine dair, true ya da false değerini döndürür.

Substring(): Yazılan string ifadeyi aldığı parametrelerle, kaçıncı indexten başlayıp, kaçıncı indexe kadar alıp geriye döndürür.

ToUpper(): Yazılan string ifadeyi büyük harfe çevirir.

ToLower(): Yazılan string ifadeyi küçük harfe çevirir.

ToTitleCase(): Yazılan string ifadenin diline göre ifadeyi düzenler ve her bir kelimenin ilk harfini büyük harfe çevirir.

ToCharArray(): Yazılan string ifadeyi harf harf böler.

Split(): Yazılan ifadeyi aldığı parametreye göre böler.

Replace(): Yazılan string ifadenin, aldığı parametreye göre değiştirir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir